• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Welkom by NG Welsyn

NG Welsyn Noordwes en Gauteng is die geregistreerde welsynsorganisasie van die NG Kerk in die Noordwes Provinsie en in die suidwestelike deel van Gauteng (Vaal- en Wes-Randstreke).

Ons lewer 'n diens aan alle mense, ongeag ras, geloof of geslag.

Ons het ‘n goed gevestigde infrastruktuur met 'n bekwame personeelkorps van sowat 600 by die 17 welsynskantore (Gesinsorgdienste), 9 tehuise vir bejaardes, 2 Kinder- en Jeugsorgsentrums (kinderhuise) en verskeie groep- en gemeenskapswerkprojekte.

Lees Meer